Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Ocena zainteresowań w uczeniu się

W uczeniu się zainteresowania odgrywają rolę na wszystkich poziomach rozwojowych. Porównawcze dane dotyczące uczenia się w warunkach istnienia i braku zainteresowania (spowodowanego całością sytuacji, w jakiej odbywało się zapamiętywanie) przedstawia Istomina na podstawie badań dzieci przedszkolnych. W warunkach interesującej zabawy dzieci zapamiętywały znacznie więcej niż w warunkach eksperymentu laboratoryjnego, aczkolwiek materiał był podobny i w obydwu wypadkach wchodziło w grę jego powtórzenie (Smirnow, 1951). Wiele badań wskazuje na zależność powodzenia w nauce od zainteresowań, poznano jednak również czynniki, które niekiedy znacznie osłabiają ten wpływ (Super, 1961).

Zainteresowanie może dotyczyć nie tylko samego materiału lub wykonywanej czynności, ale także efektu uczenia się lub jego następstwa. Zainteresowaniu czynnością przypisuje się specjalnie duże znaczenie u dzieci młodszych, które nie potrafią kierować się w swoim postępowaniu bardziej odległymi celami.

Ocena zainteresowań nie jest łatwa, obiektywne kryteria ich występowania są trudne do ustalenia, w związku z czym częściej mówi się, na podstawie badań eksperymentalnych, o zależności uczenia się od czynników prostszych, które można łatwiej zmierzyć. W praktyce pedagogicznej przyjmuje się jednak powszechnie, że zainteresowania odgrywają bardzo dużą rolę, postuluje się zarówno dostosowywanie treści nauczania do zainteresowań charakterystycznych dla wieku uczniów, jak i konieczność kształtowania u uczniów zainteresowań zgodnych z treściami programowymi. Również w interpretacji wyników bądań eksperymentalnych często uwzględnia się zainteresowania. Różnice uzyskiwane w badaniach chłopców i dziewcząt w niektórych próbach dotyczących uczenia się tłumaczone bywają często odmiennością zainteresowań i związanych z nimi doświadczeń. Gdy dobiera się materiały tak, aby zainteresowały w podobnym stopniu przedstawicieli obydwu płci, nie stwierdza się zazwyczaj różnic w efektach uczenia się3.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.