Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

O WPŁYWIE CIĘŻKICH WARUNKÓW MATERIALNYCH NA PSYCHIKĘ

Sprawy tej dotykaliśmy już wcześniej, gdy była mowa o typach społecznych, i to specjalnie typach młodzieżowych. Przedstawiliśmy tam pogląd Dehna i Junga dotyczący przebiegu psychicznego dojrzewania młodzieży proletariackiej. Jak sobie przypominamy, autorzy ci stwierdzają rzekome upośledzenie psychicznego rozwoju w wieku dojrzewania tej młodzieży w porównaniu z młodzieżą burżuazyjną, a przyczyn tego upośledzenia dopatrują się w ciężkich warunkach materialnego bytu owej młodzieży.

Charakterystyką dzieci i młodzieży żyjących w trudnych warunkach ekonomicznych zajmuje się także PlantŁ, który wysuwa na pierwszy plan cechę „s twardnieni a” osobowości jako rezultat trudności ekonomicznych. Owo „stwardnienie” nie musi być jednoznaczne z rezygnacją, ma ono jednak charakter obronnej postawy przeciw tworzeniu się w psychice uczuciowego echa pragnień, których realizacja w danym momencie nie może nastąpić. Takie echa uczuciowe mogłyby jedynie- wywołać zaburzenie równowagi psychicznej. Jest więc rzeczą naturalną, że osobowość odrzuca je i broni się przed ich rozbudzeniem. Następny objaw charakteryzujący jednostki należące do tej kategorii – to poczucie braku bezpieczeństwa. Szczególnie dzieci, które częstokroć były wystawione na zimno i głód, są skłonne do poddawania się uczuciom lęku. Dalsza cecha psychiczna powodowana tą sytuacją – to brak wiary we własne siły (Sheviakov).

Ciekawy jest wpływ na psychikę dziecka ciasnoty mieszkaniowej, wskutek której jednostka nigdy nie jeśt sama, lecz zawsze w gronie wielu innych osób. Wspomniani autorzy twierdzą mianowicie, że u osób, które wyrosły w tych warunkach, stwierdzić można zahamowanie rozwoju indywidualności. Nie potrafią one stanąć na własnych nogach i dawać sobie same radę, lecz muszą koniecznie poszukiwać oparcia w drugich.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.