Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

O proceńe spostrzegania

Orientacja w świecie otaczającym jest możliwa dzięki zdolności organizmu do odbioru i analizy docierających doń bodźców. Powstające pod ich wpływem spostrzeżenia, np. wzrokowe, słuchowe, dotykowe i in., odgrywają poważną rolę w procesie poznania rzeczywistości. Spostrzeżeniowe jednak poznanie świata nie wyczerpuje, rzecz jasna, gnostycznych zdolności człowieka. Szczególna rola przypada tu myśleniu, zwłaszcza myśleniu problemowemu, które rozszerza poznanie o nowe informacje. Obszerna dziedzina procesów poznawczych obejmuje również pamięć, w sensie gromadzenia informacji, a więc zapamiętywania, oraz korzystania z zasobów pamięci. W codziennym działaniu jednostki {»szczególne procesy poznawcze splatają się zwykle razem. Myślenie umożliwia bliższe poznanie spostrzeganych przedmiotów, zjawisk i zależności. Posiadana wiedza i doświadczenie wpływają na treść poznania spostrzeżeniowego i myślowego. Wpływ ten przejawia się w tym, iż człowiek w oparciu o przyswojone już informacje trafnie rozpoznaje znane przedmioty, spostrzeżenia jego są bogatsze i łatwiej zyskuje orientację w nowym środowisku. Niekiedy jednak to co już wiemy na jakiś temat, jak i nasze oczekiwania, mogą zniekształcić treść spostrzeżeń. Powstają wówczas złudzenia. Ich omówienie, a również innych złudzeń, które nie zależą od nastawienia, wymaga uwzględnienia niektórych właściwości spostrzeżeń.

Usiłując poznać złożony mechanizm spostrzegania, a raczej budowę spostrzeżenia, psychologia eksperymentalna w początkowym okresie swego rozwoju przywiązywała szczególną wagę do badania wrażeń. Były one traktowane jako elementy proste składające się na poszczególne spostrzeżenia. Są to sprawy znane i przebrzmiałe zarazem. Nikt już dziś nie zawęża przedmiotu psychologii przede wszystkim do procesów spostrzegania, ani nie próbuje powracać do atomistycznej koncepcji psychiki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.