Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA I MUSICA MEDICA CZ. II

Jeśli chodzi o nadpobudliwość ruchową, zmniejszyła się częstotliwość występowania takich zjawisk, jak: niespokojne ruchy rąk i nóg: wiercenie się na krześle: niemożność usiedzenia w miejscu (w czasie zajęć szkolnych, w sytuacjach wymagających spokojnego zachowania): bieganie, wspinanie się w sytuacjach, gdy takie zachowanie jest nieoczekiwane: trudność w angażowaniu się w zabawy i zajęcia wymagające podporządkowania się regułom czekania, zachowania spokoju: funkcjonowanie, które można określić: dziecko działa „jak nakręcone”.

Natomiast, jeśli chodzi o zaburzenia koncentracji uwagi, zmniejszyła się częstotliwość występowania takich zjawisk, jak: brak dbałości o szczegóły: dokonywanie nierozważnych błędów w pracach szkolnych i innych zadaniach: trudności w koncentracji uwagi przy rozwiązywaniu zadań: dziecko sprawia wrażenie, że nie słucha, co się do niego mówi: nie kończy zadań szkolnych i innych czynności, które rozpoczęło: miewa trudności w organizowaniu sobie pracy: unika lub odmawia angażowania się w zadania wymagające dłuższego wysiłku umysłowego: gubi rzeczy (zabawki, przy- bory szkolne).

W przypadku takich zjawisk, jak: wiercenie się na krześle: niemożność usiedzenia w miejscu (w czasie zajęć szkolnych, w sytuacjach wymagających spokojnego zachowania): funkcjonowanie, które można określić: dziecko działa „jak nakręcone”: brak dbałości o szczegóły: dziecko sprawia wrażenie, że nie słucha, co się do niego mówi: nie zwraca uwagi na instrukcje: gubi rzeczy (zabawki, przybory szkolne): łatwo odwraca uwagę pod wpływem bodźców zewnętrznych: zapomina o swoich obowiązkach u jednej z dziewcząt nie zaobserwowano zmian, to znaczy częstotliwość występowania tych zjawisk pozostała taka sama.

Jednocześnie stwierdzono nasilenie takich zjawisk, jak: wielomówność i udzielanie odpowiedzi przed wysłuchaniem zakończenia pytania. (…) Przeprowadzona analiza wyników badań pozwala na sformułowanie następujących wniosków:

– Pod wpływem słuchania muzyki u dzieci z AD/HD lekko upośledzonych umysłowo następuje uspokojenie i relaksacja: dzieci te wolniej mówią i stają się senne.

– Następuje również zmniejszenie napięcia i pobudzenia: ustępuje napięcie mięśniowe i agresja.

– Preferencje słuchacza w zakresie doboru repertuaru mają duży wpływ na stopień relaksacji podczas seansów terapii akustyczno-wibracyjnej Mu- sica Medica: jeżeli repertuar jest dobrany właściwie, to szybciej postępuje proces relaksacji.

Wnioski te potwierdzają hipotezę roboczą o pozytywnym wpływie terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na obniżenie stopnia pobudzenia u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo z deficytem uwagi lekko upośledzonych umysłowo.

TERAPIA DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO Z OBJAWAMI NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ

Badaniami objęto szóstkę dzieci – troje w grupie badawczej i troje w grupie kontrolnej. Sesje terapeutyczne trwały od listopada 2001 r. do stycznia 2002 r. Zastosowano kwestionariusz dla nauczycieli i wychowawców.

Rezultaty po zastosowaniu Musica Medica. Obniżenie poziomu nadpobudliwości – wyciszenie, relaks, łatwiejszy kontakt z dziećmi. Od dwudziestu lat jako pedagog zajmuję się muzyką. Mam zatem doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zarówno w normie intelektualnej, jak i specjalnej troski. W ciągu tych lat zauważyłam, że dzieci nadpobudliwych jest coraz więcej. Stosując różne metody mające na celu wyciszenie dzieci o wzmożonej ruchliwości, mogę stwierdzić, że nie zawsze przynoszą one pożądane rozwiązanie.

Wielka potrzeba i chęć poszukiwania bardziej skutecznych i atrakcyjnych form pracy, a szczególnie z dziećmi, skłoniła mnie do dokładnego poznania metody akustyczno-wibracyjnej Musica Medica. (…)

Przeprowadzone przeze mnie badania potwierdzają hipotezę, że działanie aparatury Musica Medica umożliwia łatwiejsze porozumiewanie się poprzez lepsze wzajemne poznanie się i ośmielenie dzieci w procesie rewalidacyjnym. Poprzez odpowiedni dobór repertuaru muzycznego następuje korekta, kompensacja i usprawnianie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.