Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Modyfikacja zachowania: ogólna strategia kierowania klasą szkolną

Dyscyplina Udział dyscypliny sprowadza się tu głównie do osłabiania lub tłumienia nieodpowiednich zachowań. Osłabianie takie uzyskuje się zwykle przez zastosowanie procedur wygaszania i za pomocą wzmocnienia negatywnego. Natomiast stłumienie niewłaściwego zachowania za pomocą bodźców karzących, aplikowanych w następstwie pojawienia się nieodpowiedniej reakcji.

Znaczenie osłabiania i tłumienia niewłaściwych zachowań tkwi w tym, iż znacznie wzrasta prawdopodobieństwo pojawienia się odpowiednich reakcji w czasie, w którym nie występują reakcje niewłaściwe. Rośnie więc sposobność pozytywnego wzmacniania zachowań właściwych. W efekcie, w miarę jak słabną i zanikają zachowania niewłaściwe, zwiększa się siła i częstotliwość występowania zachowań alternatywnych.

Znaczenie osłabiania lub tłumienia niewłaściwych zachowań w naszych strategiach kierowania klasą szkolną polega na tym, iż ignorowanie lub karanie zachowania tego typu zwiększa możliwość zastosowania reguł wzmacniania pozytywnego.

Na początku tego rozdziału wspomniałem, że reguły motywacji i dyscypliny są ściśle ze sobą powiązane. Przez cały czas niezwykle trudno było tu mówić o jednych z nich w oderwaniu od drugich. W poprzednim punkcie przekonaliśmy się, jaki udział w strategiach kierowania mają motywacja i dyscyplina. Obecnie nie będziemy już mówić o nich rozłącznie. Konieczne jest teraz omówienie bardziej ogólnego pojęcia kierowania: musimy się zatem dowiedzieć, jak i w jakim zakresie motywacja i dyscyplina – podobnie jak warunki uczenia się oraz dbałość o sprzyjające środowisko uczenia się – zostają włączone do tego szerszego pojęcia. Synteza taka jest konieczna, ponieważ skuteczne strategie kierowania zwykle uwzględniają więcej niż jedno, dwa czy trzy spośród tych pojęć. Prawie zawsze wymagają one połączenia ich wszystkich. Strategie tego typu bardzo często określane są ogólną nazwą – modyfikacja zachowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.