Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Metoda oceny wielkości

Dane empiryczne zdają się potwierdzać fakt, że w wielu sytuacjach człowiek nie ogranicza się do stwierdzenia, iż dany wynik posiada dla niego wartość pozytywną lub negatywną, lecz próbuje ocenić ją bardziej subtelnie za pomocą skal liczbowych. Taka subtelna ocena pozwala racjonalniej działać w skomplikowanym środowisku. Psychologowie skonstruowali kilka metod naukowych, za których pomocą można zbadać prawa rządzące oceną wartości. Metody te są dalekie od doskonałości. Pozwalają one jedynie na badanie użyteczności wyników najprostszych, takich jak wygrywanie pieniędzy czy samochodów. Nie bardzo wiemy jednak, jak analizować wartość tak skomplikowanych zjawisk, jak miłość, ukończenie studiów czy zdobycie Nagrody Nobla. Mimo to warto zapoznać się z kilkoma metodami pomiaru subiektywnej wartości.12

Pierwszą z nich jest metoda oceny wielkości. W czasie badań człowiek otrzymuje zbiór przedmiotów. Na wstępie eksperymentator wybiera jeden z nich jako wzorzec, przypisując mu arbitralnie jakąś wartość. Następnie w losowej kolejności przedstawia osobie badanej pozostałe przedmioty i prosi o ocenę ich wartości, za punkt wyjścia przyjmując ocenę wzorca. Jeśli w eksperymencie bada się zbiór polskich tygodników, takich jak „Kultura”, „Polityka” czy „Literatura”, to eksperymentator na wstępie wybiera jeden z nich jako wzorzec i określa jego użyteczność, po czym osoby badane oceniają wartość pozostałych tygodników. Technika ta składa się z wielu wariantów.

Druga metoda zwana metodą oceny stosunków polega na tym, że człowiek określa stosunki istniejące między wartościami dwóch lub więcej przedmiotów. Badając na przykład użyteczność samochodów, eksperymentator zadaje pytania typu: „Powiedz mi, ile razy samochód Volvo jest dla ciebie cenniejszy niż Trabant.” Zbiór takich pytań pozwala eksperymentatorowi skonstruować bardzo wyraźną skalę indywidualnych wartości przedmiotów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.