Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Metoda Montessori

Metoda Montessori jest to pewien sposób podejścia do nauczania, którego głównym celem jest wyzwolenie potencjalnych możliwości ucznia w zakresie samonauczenia i samorozwoju w pewnym przygotowanym po temu środowisku. Filozoficznym podłożem takiego celu jest sformułowane przez Marię Montessori (1870-1972) przekonanie, iż nikt nie może być wolny, jeśli nie jest niezależny. Wynika z tego, że opracowana przez Marię Montessori metoda zmierza ku temu, by uczniowie stali się samosterowni, czyli zdolni do kierowania sobą: samozmotywowani, samozdyscyplinowani i samouczą- cy się.

Metoda nauczania opracowana przez tę wioską lekarkę-pedagoga, która swą pracę z dziećmi rozpoczynała w rzymskich slumsach, często traktowana jest jako przeznaczony dla dzieci przedszkolnych (od 3 do 6 lat) układ gotowych materiałów i ćwiczeń stosowanych w określony sposób, dla osiągnięcia określonych celów. W rzeczywistości jej metoda nauczania jest empiryczną, stosowaną częścią obszernej teorii rozwoju i wychowania dziecka. W istocie, jak się przekonamy, jej poglądy na temat rozwoju dziecka wykazują zadziwiającą zbieżność z poglądami Piageta. Sposób, w jaki jej idee dotyczące wolności w nauczaniu szkolnym i wychowaniu znajdują zastosowanie w jej metodzie nauczania, jest zgodny z szeroką definicją wolności podaną przez Deweya.

Kluczowe pojęcia w metodzie Montessori to… swych „energii” fizycznych, emocjonalnych, umysłowych i duchowych, potrzebują samokontroli i więzi społecznej – wolności w pewnych granicach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.