Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

MEDYCYNA JAKO ZAWÓD

W Stanach Zjednoczonych lekarze cieszą się wysokim statusem społecznym. Jest to nie tylko skutek postępu w naukach medycznych, ale także zorganizowanych wysiłków środowiska lekarskiego podejmowanych dla ochrony swoich interesów. Lekarze osiągnęli ten cel, czyniąc z medycyny sprofesjonali- zowany wolny zawód (patrz rozdz. 17).

Dawniej lekarze nie musieli posiadać żadnych formalnych kwalifikacji. Każdy mógł rozpocząć praktykę i reklamować swoje usługi. W związku z tym, oprócz doświadczonych, fachowych lekarzy, działało wielu niewykwalifikowanych. W roku 1846 grupa lekarzy utworzyła Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy (AMA). Wywarło ono nacisk na władze stanowe, skutkiem czego wprowadzono prawny wymóg posiadania przez wszystkich świadczących usługi medyczne i udzielających porad dyplomu oraz pozwolenia na prowadzenie praktyki. Szkoły medyczne, które nie miały odpowiedniego poziomu, zostały zamknięte. Spowodowało to spadek liczby lekarzy, a tym, którzy mieli stosowne uprawnienia, pozwoliło kontrolować cały szybko rozwijający się rynek. Na początku XX w. AMA przejęło również nadzór nad wydawaniem dyplomów, stając się najważniejszą instytucją amerykańskiej medycyny.

Uznanie medycyny za zawód wymagający gruntownego wykształcenia i specjalistycznej wiedzy przyczyniło się do wzrostu zarówno statusu społecznego, jak i dochodów lekarzy. Ponadto, zapewniło im silną pozycję w dziedzinie medycyny. Lekarze nie byli nadzorowani i odpowiedzialność za swoje działania ponosili jedynie przed kolegami po fachu. Każdy zarzut co do niewłaściwego leczenia musiał być potwierdzony przez innego lekarza: przesądzało to o odparciu zarzutu. Medycyna często służy jako modelowy przykład niezależności i prestiżu zawodowego.

W ostatnich latach, jednakże, biurokratyzacja społeczeństwa amerykańskiego nie ominęła również medycyny (Starr, 1982). Wzrost kosztów kształcenia lekarzy, badań i sprzętu medycznego wymaga pomocy rządu i przemysłu, których polityka wpływa na działalność lekarzy i innych przedstawicieli służby zdrowia. Ponadto, rosnące koszty systemu opieki zdrowotnej pozwalają rządowi, związkom zawodowym, korporacjom i grupom konsumentów na ingerencję w dziedzinę medycyny. Wszyscy szukają sposobów, aby powstrzymać wzrost kosztów: wiele z tych przedsięwzięć ogranicza niezależność, jaką lekarze cieszyli się w niedawnej przeszłości (Light, 1991).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.