Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

MECHANIZM DZIAŁANIA. MOTYWACJA I EMOCJE CZ. II

Zgodnie z koncepcją poznawczą, która ujmuje człowieka jako układ przetwarzający informacje, w procesie oceny atrakcyjności działań i podejmowania decyzji człowiek – zgodnie z pewnym programem – kombinuje i integruje dane o prawdopodobieństwie i wartości. Proces ten jest jednak bardzo skomplikowany. I to z różnych powodów. Z reguły każde działanie prowadzi nie do jednego, ale do całego zbioru możliwych wyników. W najprostszym przypadku wchodzą w grę dwie konsekwencje: pierwszą z nich jest wynik o wartości pozytywnej, którego osiągnięcie nazywa się sukcesem, drugą zaś – wynik niekorzystny, zwany niepowodzeniem. Ambitny projekt badawczy, który wychodzi poza uznany paradygmat, nierzadko kończy się fiaskiem. Rozmowy dyplomatyczne mogą doprowadzić do zawarcia umowy międzynarodowej lub do powstania nowych konfliktów. Przed podjęciem decyzji człowiek nie może powiedzieć z całą pewnością, jaki wynik osiągnie po wykonaniu działania. Może jedynie ocenić prawdopodobieństwo różnych konsekwencji. Musimy działać w świecie, w którym z reguły występuje niepewność i ryzyko.

Jak przebiega proces oceny atrakcyjności działań? Jak człowiek integruje informacje o prawdopodobieństwie i wielkości sukcesu oraz niepowodzenia? W procesie tym ludzie stosują pewne systemy reguł, które można by nazwać programami lub stylami myślenia. Bogactwo i różnorodność ich jest znaczna. Niektórzy z całą konsekwencją posługują się ścisłymi algorytmami matematycznymi, inni w procesie myślenia stosują mało określone, chociaż często nader wyrafinowane metody heurystyczne i intuicyjne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.