Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Kztałtowanie się osobowości społecznej – ciąg dalszy

Omówiwszy w poprzednich rozdziałach proces socjalizacji, prowadzący do tworzenia się społecznej osobowości, przejdziemy teraz z kolei w myśl zrobionej poprzednio zapowiedzi do tej formy uspołecznienia człowieka, która bywa określana jako jego wrastanie w kulturę.. Spotykamy się tu z pewnym kierunkiem badań stosunkowo nie dawno zapoczątkowanym. Promotorami tego kierunku są przede wszystkim nowocześni etnologowie i antropologowie1. Jak zaraz zobaczymy, szereg badaczy, którzy tu wchodzą w grę, usiłuje wykazać, iż kultury różnych szczepów dają się ująć w pewne jak gdyby formuły, w pewne zasady, które dana kultura realizuje w stosunku do wszystkich członków grupy przez nią objętej. Nie przeczy się !tutaj, jakoby wewnątrz danego szczepu czy plemienia nie było różnic indywidualnych cechujących poszczególnych członków, podkreśla się jednak, iż różnice te nie przekreślają pewnej wspólnej zasady, pewnego wspólnego kulturowego wzorca panującego nad całością. W związku z tym różnice pomiędzy poszczególnymi członkami grupy będą mniejsze aniżeli różnice wzorców charakterystycznych dla dwu szczepów czy grup. Różnice międzyoso- bnicze zarysowują się w ramach wzorca wspólnego dla wszystkich. Otóż jest rzeczą jasną, iż wychowywany w ramach danego społeczeństwa człowiek ulegnie modelującej sile wzorca czy wzorców dla niej charakterystycznych. Jego socjalizacja przebiegać będzie w pewnym stopniu jako przyswajanie sobie jego treści, jego zasad i dezyderatów.

Spośród antropologów zajmujących się tym zagadnieniem wymienimy tutaj Ruth Benedict, Mangaret Mead, Ralpha Lintona i A. Kardi- nera.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.