Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Kształtowanie się funkcjonalnych mechanizmów mózgu

Źródłem tego problemu są dwie kontrowersyjne tezy. Z jednej strony, jak wykazano wyżej, zdolności ludzkie nie są przekazywane w ramach dziedziczenia biologicznego, tj. pod postacią zadatków. Z drugiej strony, nie sposób, oczywiście, przyjąć, że istnieją zdolności nie mające podstawy materialnej, swego narządu. Przecież zdolność jest to właściwość gotowa do przejawiania się, funkcjonowania.

Skoro mówimy o zdolnościach specyficznie ludzkich nie mających swoistej i bezpośredniej podstawy w postaci zadatków w jakichś wrodzonych narządach morfologicznych, to powstaje pytanie, co właściwie funkcjonuje w tym przypadku.

Do rozwiązania tego skomplikowanego problemu przyczynił się zarówno rozwój fizjologii wyższych czynności nerwowych (mam tu na myśli przede wszystkim klasyczne prace I. P. Pawłowa i jego uczniów oraz prace A. A. Uchtomskiego), jak i wiele prac psychologicznych, poświęconych zagadnieniom kształtowania się i struktury wyższych czynności psychicznych człowieka.

W zasadzie można odpowiedzieć na to pytanie następująco. W procesie kształtowania się działalności adekwatnej do przedmiotów i zjawisk aktualizujących zdolności ludzkie kształtują się u człowieka, w ciągu jego życia, również funkcjonalne mechanizmy mózgu, które są w stanie realizować to działanie. Są to trwałe związki lub warunkowe układy, które wykonują nowe, swoiste czynności.

Możliwość kształtowania się funkcjonalnych mechanizmów mózgu w życiu osobniczym istnieje już w przypadku zwierząt wyższych. Jednak dopiero u człowieka funkcjonowanie tych mechanizmów prowadzi do powstania rzeczywiście nowych elementów, zaś kształtowanie się tych mechanizmów staje się podstawo- wą zasadą rozwoju ontogenetycznego. Żeby eksperymentalnie prześledzić kształtowanie się mechanizmów zdolności specyficznie ludzkich i poznać ich strukturę, przeprowadziliśmy ostatnio w naszym laboratorium badania słuchu specyficznie ludzkiego2. Rozumowaliśmy przy tym w sposób następujący. Człowiek żyje w świecie dźwięków, stworzonych przez ludzi. Jest to świat muzyki, słyszalpej mowy. Powstaje więc swoisty, ludzki słuch, tj. zdolność do analizy swoistych cech tego ludzkiego świata dźwięków.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.