Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Kora mózgowa człowieka

Mózgowie jest organem stosunkowo wcześnie rozwijającym się u człowieka. Podczas gdy ogólny ciężar ciała noworodka wynosi zaledwie ok. 5°/o ciężaru ciała młodego dorosłego człowieka, a ciężar ciała dziecka 10-let- niego -ok. 50%, to ciężar mózgowia noworodka wynosi ok. 25% ciężaru mózgowia człowieka dorosłego, u dziecka 6-miesięcznego – ok. 50%,. u dziecka 2 i półletniego-ok. 75%, u dziecka 5-letniego – ok. 80%, u dziecka 10-letniego – ok. 95% (Mussen, 1970).

Kora mózgowa wyodrębnia się u płodu ok. 8 tygodnia, zaś wyraźnie różnicuje od 3-4 miesiąca. U 6-7-miesięcznego płodu stwierdza się w jej budowie 6 warstw komórek nerwowych, a więc tyle, ile występuje w większości óbszarów kory u człowieka dorosłego. Komórki poszczególnych warstw nie rozwijają się równomiernie. Najwcześniej (w krótkim czasie po urodzeniu) dojrzewają komórki warstwy piątej, następnie szóstej, trzeciej, czwartej i drugiej7.

Na powierzchni kory mózgowej noworodka wyróżnić można te same, co u człowieka dorosłego, płaty. Komórki rozwijają się jednak nadal, zmienia się ich wielkość, kształt i struktura wewnątrzkomórkowa, Wzrastają aksony i dendryty, postępuje proces mielinizacji. W wyniku tego rozwoju komórki nerwowe różnicują się i uzyskują stopniowo dojrzałość, wyrażającą się zarówno we właściwościach budowy znamiennych dla człowieka dorosłego, jak i w wykonywanych przez niego funkcjach.

Charakteryzując rozwój, jaki zachodzi we wczesnym okresie po urodzeniu, należy zwrócić uwagę z jednej strony na kolejność, w jakiej dojrzewają poszczególne okolice kory i w jakiej pojawiają się zlokalizowane

W nich funkcje, z drugiej -‚na zmiany rozwojowe w obrębie tych okolic i funkcji. Najbardziej rozwiniętą częścią kory w momencie urodzenia dziecka jest pole r.uchowe (motoryczne),. znajdujące się w zwoju środkowym przednim (gyrus centralis anterior). W dalszej kolejności rozwija się pole czuciowe w zwoju środkowym tylnym (gyrus centralis poste- rior), następnie pole wzrokowe w płacie potylicznym i pole słuchowe w płacie skroniowym. Są to pola pierwotne. Wszystkie odpowiadające im pola kojarzeniowe rozwijają się później.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.