Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Istnienie określonych różnic w zachowaniu

Nierzadko zdarza się na przykład, że nie możemy sobie przypomnieć jakiegoś materiału, którego uczyliśmy się, i próby reprodukcji dają efekt zerowy. Materiał ten przypominamy sobie w całości lub częściowo, gdy spostrzegamy go ponownie i rozpoznajemy prawidłowo jako ten, którego uczyliśmy się. Zależnie więc od metody pomiaru, efekt uczenia się może być stwierdzany lub nie. Gdy zawodzi również rozpoznawanie, a wiemy, ile razy materiał był powtarzany w trakcie uczeńia się i w jakim stopniu badany opanował go, mcżemy polecić mu, żeby wyuczył się tego samego materiału ponownie, i porównać liczbę powtórzeń koniecznych obecnie do osiągnięcia tego samego kryterium, co poprzednio. Okazuje się wówczas często, że liczba ta jest mniejsza od tej, która była potrzebna przy uczeniu się po raz pierwszy. Fakt, że osoba uczy się tego samego materiału po raz drugi, powoduje zmniejszenie liczby koniecznych powtórzeń. Jest to niewątpliwy efekt uczenia się, którego nie stwierdzamy posługując się metodami reprodukcji i rozpoznawania.

Tak więc, o ile stwierdzenie istnienia określonych różnic w zachowaniu pozwala na sformułowanie wniosku o uczeniu się, o tyle stwierdzenie braku różnic bynajmniej nie uprawnia do sądu, że nie było uczenia się lub że nie ma jego efektów. Rozporządzamy arsenałem metod niejednakowo czułych, tak że niekiedy różnice, których nie daje się wykryć za pomocą jednych metod, stają się uchwytne w przypadku zastosowania innych. Prawdopodobne jest, że w przyszłości można będzie stosować metody bardziej doskonałe, pozwalające na wykrywanie różnic, których obecnie nie potrafimy rejestrować.

W związku z powyższymi uwagami możemy uznać, że w badaniach dotyczących uczenia się uzasadnione jest formułowanie tylko tych wniosków, które ograniczają się do rcdzaju mierzonych zachowań, przy czym muszą być uwzględnione zastosowane metody pomiaru.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.