Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Instytucja żłobka

Aktualne zadania żłobków i zakres ich działalności w Polsce wiążą się ściśle z przemianami społeczno-politycznymi, jakie dokonały się w naszym kraju, oraz z ekonomiczno-społecznymi uprawnieniami kobiety. Odbudowa i rozbudowa przemysłu, rozwój gospodarki narodowej, włączenie do pracy i nauki szerokich rzesz kobiet -oto czynniki, które spotęgowały potrzebę masowego tworzenia placówek opiekujących się małymi dziećmi w czasie pracy ich matek.

Żłobek jest instytucją o charakterze opiekuńczo-wychowawczym przewidzianą dla dzieci do 3 lat życia. Ze Względu na czas przebywania w nich dzieci, żłobki dzielą się na dzienne i tygodniowe. Żłobki dzienne są zakładami otwartymi. Przynoszone są tam dzieci od 3 mies.ż. jedynie na te godziny, w których matka pracuje. Żłobki tygodniowe są zakładami półzamkniętymi: dzieci przebywają w nich bez przerwy przez cały’tydzień: matki zabierają je do domu na niedzielę i święta. Do żłobków tygodniowych przyjmowane są w zasadzie dzieci po skończeniu 6 mie sięcy życia. Oprócz powyżej wymienionych rodzajów istnieją jeszcze żłobki sezonowe, czynne okresowo na wsiach w miesiącach nasilenia prac rolnych. Żłobki te przeznaczone są dla dzieci powyżej pierwszego roku życia.

Zadaniem wszystkich żłobków jest zapewnienie dzieciom do lat 3 warunków prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, jak i psychicznego, a jednocześnie umożliwienie matkom tych dzieci pracy zawodowej, nauki oraz udziału w życiu społeczno-politycznym. Żłobek nie zwalnia rodziców od opieki nad dzieckiem i odpowiedzialności za nie, a jedynie częściowo i okresowo pomaga im i zastępuje ich.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.