Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Elementy niezdrowe według Buddy

Głównym niezdrowym elementem ciała jest ułuda (moha), ma ona charakter percepcyjny i określana jest jako omroczenie umysłu, które prowadzi do fałszywego postrzegania przedmiotu świadomości. Ułuda jest traktowana w Abhidhammie jako podstawowa niewiedza, pierwotne źródło ludzkiego cierpienia. Fałszywa percepcja prawdziwej natury rzeczy – brak zdolności do jasnego i bezstronnego widzenia, pozbawionego jakichkolwiek uprzedzeń -jest istotą wszystkich niezdrowych stanów umysłu. Tak na przykład ułuda prowadzi do „fałszywych poglądów” lub błędnego rozpoznania (ditthi). Fałszywe przekonania polegają na zaliczaniu rzeczy do niewłaściwych kategorii czy błędnej kategoryzacji. Działanie takich czynników jest widoczne u paranoika, który błędnie postrzega jako zagrażającego kogoś, kto nie pragnie mu wyrządzić żadnej krzywdy, i zalicza go do kategorii wyimaginowanych spiskowców, zmawiających się przeciwko niemu. Cytuje się wypowiedź Buddy, że kiedy umysł jakiegoś człowieka opanowany jest przez fałszywe przekonania, to cokolwiek by on czynił czy do czegokolwiek by dążył, doprowadzi go jedynie do niepożądanego, nieprzyjemnego stanu nieszczęścia i „cierpienia” (Anguttara nikaya, 1975, I, s. 23).

Jednym spośród szkodliwych, fałszywych przekonań, które Budda wyraźnie krytykował, jest rozpowszechnione założenie, przyjmowane przez wiele zachodnich teorii osobowości, że istnieje stałe „ja” czy „ego”. Według Abhidhammy nie istnieje „ja” jako takie, lecz samospełniający się proces „przepływu zjawisk fizycznych i psychicznych, które ciągle się pojawiają i natychmiast znikają” (Nyanatiloka, 1972, s. 25).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.