Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Eksperymenty a rola dojrzewania

O roli dojrzewania świadczą też eksperymenty wykazujące, że ćwiczenie, które jest bezskuteczne lub mało skuteczne w pewnym stadium, staje się skuteczne w okresie późniejszym, mimo braku ćwiczeń w czasie między tymi stadiami. Znane są eksperymenty pani M. B. M c Gr aw!1 z parą bliźniąt: Johnny i Jimmy. Jedno z nich wychowywano zwyczajnie, drugie poddawano specjalnym ćwiczeniom w okresie niemowlęctwa: co jakiś czas przeprowadzano badania kontrolne obu chłopców i porównywano ich zachowanie się z danymi dla 68 dzieci wychowujących się w zwykłych warunkach. Okazało się, że ćwiczenie czynności filogenetycznych (tj. czynności,- które są jednakowe u wszystkich niemowląt ludzkich, jak np. siadanie, stanie, chodzenie) nie przyspiesza rozwoju tych czynności, modyfikuje tylko trochę ich mniej ważne cechy, jak szybkość, wdzięk chodu itp. Natomiast ćwiczenie odgrywa istotną rolę w nabywaniu sprawności i nawyków ontogenetycznych, jak pływanie, ślizganie się, jazda na rowerze, wspinanie się itp., pod warunkiem, że ćwiczenia stosowano w chwili, gdy dziecko było do tych czynności „dojrzałe”: jeśli stosowano je zbyt wcześnie, ćwiczenie było tak samo nieskuteczne, jak przy czynnościach filogenetycznych. Moment występowania dojrzałości był bardzo różny dla różnych czynności: np. Johnny doskonale jeździł na wrotkach w wieku 16 miesięcy, ale nie nauczył się w tym czasie jazdy na trzykołowym rowerku.

Interpretując te wyniki, autorka stwierdza, że wiele czynności początkowo zależy od ośrodków podkorowych i że stopniowo kontrola przesuwa się od niższych do wyższych mechanizmów mózgowych. Ćwiczenie ma mały wpływ na czynności, dopóki nie są one dobrze reprezentowane w wyższych ośrodkach. To znaczy, że dojrzewanie gra większą rolę w kształtowaniu niższych funkcji mózgowych aniżeli w kształtowaniu funkcji wyższych (por. Munn, 1955, s. 198 – 199).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.