Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

DOBÓR GRUP NA PODSTAWIE ZMIENNYCH UKRYTYCH

Często sprawą ważną okazuje się zbadanie zależności przebiegu rozwoju dzieci i ich właściwości od czynników (zmiennych), których wystąpienie nie jest tak oczywiste i łatwe do stwierdzenia, jak określony wiek dzieci czy też określona ich płeć. To właśnie mamy tu na myśli mówiąc o zmiennych ukrytych. Staje wówczas przed nami problem, w jaki sposób wyszukać dzieci cechujące się daną zmienną, aby następnie utworzyć z nich grupy, których badaniem się zajmiemy.

W punkcie E obecnego rozdziału sygnalizujemy metody służące do określania indywidualnych właściwości jednostek i grup, m.in. różnorodne testy. Znacznie pełniejsze informacje na ten temat zawiera cytowany już Podręcznik metod badania rozwoju dziecka pod redakcją P. H. Mussena (1960). Jeżeli chcemy wyselekcjonować grupę dzieci cechujących się określoną zmienną, która nie daje się stwierdzić bez specjalnych badań, musimy poddać badaniom za pomocą stosownych do tego metod odpowiednio dużą grupę osób, aby skompletować dostatecznie liczną grupę osób, u których występuje interesująca nas zmienna: np. wśród dzieci poddawanych zapisom do klasy I w szkole, przy której to okazji przeprowadza się z nimi badania psychologiczne, wybrać można takie, które cechuje niski bądź wysoki poziom dojrzałości społecznej, aby następnie śledzić, jak różnice w zakresie tej zmiennej wpływają np. na osiągnięcia szkolne dziecka. Kryterium doboru stanowić’ może .każdy inny z repertuaru czynników, które potrafimy identyfikować za pomocą odpowiednich metod diagnostycznych i których potencjalny wpływ na rozwój okaże się ważny do zbadania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.