Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Człowiek i zmiany zachodzące w mózgu

Istnieje przypuszczenie, że ogólna liczba komórek nerwowych wpływa na efektywność uczenia się i myślenia. Doświadczenia na zwierzętach, których kora mózgowa jest stosunkowo mało wyspecjalizowana, wykazały wpływ masy kory mózgowej (47). Ciężar mózgu ludzi zmniejsza się z wiekiem, jednak ciężar mózgu jest niezbyt dokładnym wskaźnikiem ogólnej liczby komórek, zaś porachowanie ich liczby jest z wielu względów bardzo trudne (48 – 49). Szybkość, z jaką impuls nerwowy biegnie wzdłuż nerwu, oraz czas niezbędny dla wystąpienia czynności odruchowej zmniejszają się nieco między 30 a 90 rokiem życia. Jednak większa część czasu reakcji, nawet przy zadziałaniu prostego bodźca, zużywana jest nie przez nerwy obwodowe na przekazywanie impulsów sensorycznych i motorycznych, lecz na organizację procesów centralnych w korze mózgowej (por. rozdz. VIII, s. 226). Czas potrzebny na centralną decyzję jest proporcjonalnie większy przy bardziej złożonych formach zachowania się człowieka.

W mózgu zachodzą stopniowe, kumulujące się zmiany związane z wiekiem, m. in. zanik wielu komórek i uszkodzenia nerwów lub tkanki (prawdopodobnie uszkodzenia te mają charakter lokalny). Wydaje się, że każdy człowiek posiada swój własny i jedyny model zmian zachodzących w jego mózgu i oczywiście normalne zmiany spowodowane wiekiem nakładają się na skutki chorób i urazów.

W szybkości przewodzenia impulsów przez nerwowe włókna obwodowe nie obserwuje się żadnych zmian albo tylko bardzo nieznaczne. Może jednak wzrastać czas „przełączania” impulsów w połączeniach pomiędzy neuronami. Przy większej ich liczbie (w centralnych procesach w czasie złożonej reakcji umysłowej) różnica czasu może być znaczna (50 – 52).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.