Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Choroba psychiczna – dalszy opis

W ślad za humanitarnymi zmianami wprowadzonymi przez różnych europejskich reformatorów, Beniamin Rush (1735-1814: nazywany ojcem amerykańskiej psychiatrii) zachęcał do bardziej ludzkiego traktowania chorych psychicznie przebywających w Szpitalu Pensylwańskim. Jednakże i Rush nie odszedł całkowicie od poglądów panujących w jego czasach. Jego teoria medyczna była skażona astrologią, a jako podstawowe zabiegi lecznicze stosował puszczanie krwi i środki przeczyszczające. Ponadto wynalazł i stosował urządzenie podobne do narzędzia tortur, zwane „uspo- kajaczem” (tranquillizer).

Od początku lat sześćdziesiątych XIX wieku rozpoczął się szybki rozwój wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, neurologii, chemii i medycyny ogólnej. Postępy te prowadziły do stopniowego odkrywania organicznego podłoża wielu chorób fizycznych: stąd był już tylko jeden krok do wniosku, że choroba psychiczna jest konkretną chorobą spowodowaną organicznymi zmianami patologicznymi w mózgu. Pogląd ten dostarczył bodźca do intensywnych badań z zakresu fizjologii, medycyny i dziedzin pokrewnych: badania te zmierzały do wyodrębnienia zmian patologicznych w mózgu, które – jak zakładano – miały być podstawową przyczyną różnych rodzajów chorób psychicznych.

Jednakże już na przełomie XIX i XX w. pojawiły się w psychiatrii nowe idee podważające przekonanie, iż patologia mózgu jest jedyną przyczyną choroby psychicznej. Według tych rewolucyjnych idei pewne typy chorób psychicznych mogą być spowodowane raczej przez czynniki psychologiczne niż organiczne – frustracja i konflikty występujące często w codziennym życiu mogą się stać tak przytłaczające, że w swych wysiłkach zmierzających do przystosowywania się ludzie będą się uciekać do stosowania „anormalnych” reakcji.

Dla wielu było oczywiste, że istnieją zarówno zaburzenia psychiczne o przyczynach organicznych, jak i psychologicznych, lecz jedno zasadnicze pytanie nadal oczekuje na odpowiedź: „W jaki sposób przyczyny natury psychologicznej wywołują choroby psychiczne?”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.