Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Charakterystyczne tendencje w rozwoju zabawy konstrukcyjnej

Początki zabaw konstrukcyjnych można zaobserwować już u dzieci w 2 r.ż., jednakże dopiero w wieku przedszkolnym wzrasta liczba tych zabaw i ich udział w działalności dziecka. Dane ilościowe na ten temat są zresztą w literaturze psychologicznej dość skąpe.

Ch. Buhler, na podstawie dziennika prowadzonego- przez małżonków ZE. i G. Scupin7, zestawiła liczbę zabaw chłopca w okresie od pierwszego do końca 6 r.ż., stwierdzając, że ilość zabaw konstrukcyjnych wzrasta wydatnie między wiekiem 4 a 5 lat (do 37’%, z 17% w wieku 3 lat)8. Autorka wyprowadza na tej podstawie wniosek, że w tym właśnie wieku momenty twórcze przeważają u dziecka nad czysto ludycznymi. Liczba zabaw konstrukcyjnych wzrasta u chłopca w dalszym ciągu w 6’ r.ż. (57% dla pierwszego i 64% dla drugiego półrocza) (Ch. Buhler, 1933, s. 159).

Z. Topińska (1961) wśród 183 zabaw w grupach pięciolatków W przedszkolach wyodrębniła 34 zabawy konstrukcyjne, co stanowi 19% ogółu zabaw, jakie podejmowało- 40 obserwowanych dzieci, przy czym liczba tych zabaw była znacznie większa u chłopców niż u dziewcząt.

Charakterystyczne tendencje w rozwoju zabawy konstrukcyjnej w wieku przedszkolnym to: 1) wykorzystywanie coraz bardziej różnorodnego materiału konstrukcyjnego, dzięki czemu wzbogaca się treść i forma wytworów dzieci, 2) usprawnianie techniki czynności konstrukcyjnych, 3) coraz bardziej świadome planowanie poszczególnych etapów czynności.

Materiałem wykorzystywanym najczęściej w zabawach konstrukcyjnych przez dzieci są klocki różnego formatu i kształtu. Budowanie z klocków może mieć charakter czynności zupełnie dowolnej i swobodnej, w której toku dziecko dochodzi do wytworu w mniejszym lub większym stopniu z góry zaplanowanego i zamierzonego. Czasami ów wytwór kształtuje się wjego wyobraźni dopiero w miarę nadawania mu materialnej formy w zabawie. Dziecko nazywa wówczas tó, co wykonało pod koniec lub po ukończeniu „dzieła”. Inne warunki psychologiczne stwarza budowanie według wzoru, którym jest bądź to rysunek płaski lub -perspektywiczny, bądź też model z klocków ustawiony uprzednio przez osobę dorosłą. Odmianą tej ostatniej formy będzie budowanie po demonstracji: intencją dorosłego jest wówczas nie tylko wskazanie dziecku, co można skonstruować z danego materiału, ale także, jak to należy zrobić.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.