Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

CHARAKTERYSTYCZNE BADANIA I METODY BADAWCZE SULLIVANA

Harry Stack Sullivan, podobnie jak inni psychiatrzy, zdobywał swą empiryczną wiedzę o osobowości dzięki pracy z pacjentami cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzenia osobowości, lecz głównie ze schizofrenikami i z osobami cierpiącymi na nerwicę natręctw. (Dobry krótki opis sposobu, w jaki Sullivan wykorzystuje materiały, uzyskane w trakcie terapii poszczególnych przypadków, przy formułowaniu koncepcji dotyczących osobowości, można znaleźć w jego artykule The data of psychiatry (1964, s. 32-55 – Dane psychiatrii). Jako młody psychiatra Sullivan odkrył, że metoda swobodnych skojarzeń nie daje zadowalających rezultatów w odniesieniu do schizof- reników, ponieważ wzbudza zbyt dużo lęku. Próbował innych metod, lecz okazało się, że one również wywoływały lęk, który zakłócał proces komunikowania się pacjenta z terapeutą. W rezultacie Sullivan zainteresował się badaniami czynników, które utrudniają bądź ułatwiają komunikowanie się dwojga ludzi. Na podstawie tych badań stwierdził, że psychiatra nie jest bynajmniej tylko obserwatorem: jest on także ważnym uczestnikiem sytuacji interpersonalnej. Psychiatra ma własne obawy, na przykład dotyczące jego kwalifikacji zawodowych, i problemy osobiste z którymi musi się uporać. W wyniku tego odkrycia Sullivan rozwinął swą koncepcję terapeuty jako obserwatora uczestniczącego {participant observer).

Teoria stosunków interpersonalnych kładzie duży nacisk na metodę obserwacji uczestniczącej, a do danych uzyskanych innymi metodami przywiązuje co najwyżej drugorzędne znaczenie. To z kolei implikuje, iż fundamentalne znaczenie ma biegłe opanowanie wywiadu psychiatrycznego, prowadzonego twarzą w twarz, czyli osoba z osobą (1950, s. 122).

W innym miejscu Sullivan napisał: „Istnieje paląca potrzeba obserwatorów, którzy by obserwowali coraz rzetelniej” (1964, s. 27).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.