Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Cel analizy kondycjonalnej

Przy analizie związku między występowaniem danej cechy w .rozwoju osobniczym a czynnikami ekologicznymi można również przyjąć hipotezę „pośredniości” oddziaływań środowiska, które prowokuje zmiany o rozmaitym charakterze i zasięgu: począwszy od przekształceń strukturalnych w organizmie dziecka, aż do wyłącznie funkcjonalnych zmian w jego zachowaniu. Nadmienimy, iż takie czynniki ekologiczne, jak: przynależność do określonej .klasy społecznej, status ekonomiczny rodziny i wiele innych, funkcjonują odmiennie w różnych kulturach, i dlatego nie można ustalić zasięgu ich oddziaływania w sposób uniwersalny.

W końcu warto zwrócić uwagę, iż między genetycznymi i ekologicznymi warunkami rozwoju zachodzi stała inter-akcja, tj. zakres i swoistość wpływu jednego z tych czynników zależą od udziału drugiego z nich. Inaczej mówiąc, wpływ dziedziczności na daną właściwość psychiczną nie jest wartością stałą, lecz zmienia się zależnie od różnych wa-. runków środowiskowych. Analogicznie, w zależności od odmiennych uwarunkowań dziedzicznych zmienia się rola środowiska w rozwoju danej cęchy.

O ile celem analizy kondycjonalnej jest wykrycie i ukazanie całokształtu warunków wewnętrznych i zewnętrznych, w jakich przebiega rozwój psychiczny dziecka, o tyle w wyniku analizy kauzalnej chcemy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: dlaczego, w jaki sposób i za pomocą jakich mechanizmów zachodzą zmiany rozwojowe. Dzięki analizie kauzalnej Wydobywamy z kompleksu warunków i czynników te, które pełnią specyficzną funkcję w rozwoju, które są jego źródłem i przyczyną. Nazwiemy je wyznacznikami rozwoju.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.