Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Cechy testów opracowanych przez nauczyciela

Najważniejszymi cechami tych testów, jak w ogóle wszelkich narzędzi pomiaru, jest ich trafność i rzetelność. Ponieważ większość testów opracowanych przez nauczyciela opiera się na kryterium (mierzy osiągnięcia w określonym zakresie), trafność treściowa i programowa nie stanowi większego problemu, zwłaszcza wtedy, gdy pytania testowe formułuje się na podstawie arkusza realizacji celów i gdy są one w części obiektywne (wymagają określenia prawdziwości- -fałszywości, dobierania, wyboru jednej z kilku odpowiedzi, uzupełnienia), zaś w części subiektywne (żądają dłuższej wypowiedzi). Główna trudność jaką stwarzają pytania wymagające dłuższej wypowiedzi polega na tym, że są one czasochłonne, a przez to nie bardzo możemy się upewnić, czy oceniamy reprezentatywną próbkę celów: ryzykujemy więc, że ich trafność treściowa i programowa będzie niska. Słabość tę można zrównoważyć przez dołączenie pytań typu obiektywnego, żeby oszacować realizację niektórych celów, zwłaszcza na poziomie wiedzy, rozumienia, zastosowania i analizy. Pytania typu otwartego dobrane do celów na poziomie syntezy i oceny przyczynią się prawdopodobnie do podniesienia trafności ocen dotyczących realizacji tych celów, które wymagają od uczniów przeciw- wstawiania, porównywania, rozwijania, obmyślania, konstruowania i oceniania.

Choć trafność treściową i programową testów opracowanych przez nauczyciela można sprawdzić stosunkowo łatwo, ustalenie rzetelności bywa często bardziej kłopotliwe. Fakt ten ma istotne znaczenie, gdyż, jak mówiliśmy wcześniej, rzetelność każdego narzędzia pomiaru ma wpływ na jego trafność. Jest tak po prostu dlatego, że im większy błąd pomiaru (brak stałości) związany z samym używaniem narzędzia, tym mniejsze zaufanie możemy pokładać w uzyskanych dzięki niemu informacjach, nawet jeżeli jesteśmy względnie pewni, że mierzy ono istotnie to, co chcemy zmierzyć.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.