Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Cechy dominujące jako bodźce w reakcjach odroczonych

U dzieci młodszych występowały w tej sytuacji poważne zakłócenia, zmniejszała się bowiem bardzo wyraźnie w stosunku do poziomu wyjściowego liczba prawidłowo wykonanych reakcji odroczonych. Dzieci te szukały zabawki najczęściej w pudełku tej barwy, na którą wytworzono u nich uprzednio cdruch warunkowy. U dzieci starszych wpływ uprzednio wytworzonego odruchu warunkowego okazał się mniejszy. W porównaniu z siłą aktualnie działającego bodźca warunkowego siła śladów pamięciowych wzrasta wraz z wiekiem dzieci. Prawidłowość ta została potwierdzona również w badaniach, w których wytwarzano odruch warunkowy na położenie kubeczka (Włodarski, 1965). W eksperymentach tych zabawkę chowano w kubeczku drugim z lewej strony osoby badanej, a następnie po wytworzeniu odruchu warunkowego – w jednym z 3 pozostałych kubeczków. Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, że wchodzi tu w grę ogólna prawidłowość rozwojowa.

Mówiąc o zależnościach rozwojowych dotyczących rodzaju cech dominujących jako bodźce w reakcjach odroczonych, musimy zwrócić uwagę na stopień zróżnicowania tych cech przedmiotów. Dawno stwierdzono, że rozstawienie kubeczków, w których chowane są przedmioty, wywiera wpływ na reakcje dzieci (Miller, 1934). W badaniach poświęconych specjalnie temu zagadnieniu (Włodarski, 1965), starano się odpowiedzieć na pytanie, czy zmniejszenie różnic w położeniu przedmiotów, a także zwiększenie różnic cech nie związanych z położeniem powoduje wzrost prawidłowych reakcji, w których muszą być uwzględniane cechy nie związane z położeniem? Z dziećmi w wieku od 3 do 5 lat przeprowadzono 4 warianty eksperymentów. W każdym z nich użyto 2 kubeczki. W dwu wariantach (la i Ib) posłużono się kubeczkami oddalonymi od siebie o 10 cm, w dwu pozostałych (Ila i Ilb) kubeczkami oddalonymi o 30 cm. Kubeczki różniły się między sobą barwą. W dwu wariantach (la i Ila) był to kubeczek ciemnozielony i żółty, w pozostałych dwu wariantach (Ib i Ilb) – kubeczek ciemnozielony i jasnozielony.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.