Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Badania w zakresie psychologii dziecka

Punkt odniesienia dla badań nad dziećmi stanowiły nie tylko teorie rozwoju, lecz również, i to znacznie częściej, ogólne teorie psychologiczne, jak też koncepcje wyrosłe na terenie nauk pokrewnych, np.-psycholingwi- styki, etologii itd., o czym mówimy szerzej na dalszych stronach.

Spośród teorii rozwoju najważniejsze znaczenie miała w omawianym okresie, z punktu widzenia inspiracji badań i interpretacji ich wyników, wyrosła na gruncie nie amerykańskim, lecz europejskim, teoria J. P i a g e t a. Należała do tych teorii, które ostro godziły w zakorzenić-»’ ne tradycje behawioryzmu i opęracjonizmu, ale też po długim dopiero czasie od swego powstania zaczęła znajdować aprobatę M. Stanowiła początkowo punkt odniesienia dla prac. dotyczących procesów poznawczych, na którym to gruncie sama wyrosła, w miarę jednak jak coraz to bardziej jasne i oczywiste stawały się ścisłe związki między poznaniem i całokształtem funkcjonowania osobowości, teoria ta wykraczać zaczęła swym wpływem poza dziedzinę pierwotnych swych oddziaływań.

Inspirujący, zwiększający się zresztą wpływ na badania w zakresie psychologii dziecka miała też stosunkowo mało u nas znana teoria rozwoju-. Heinz Werner (1890 – 1964) pozostawał pod silnym wpływem prawidłowości kształtowanią się wszelkich form życia organicznego. W psychologii koncentrował swe zainteresowania ha przejawach umysłowości spotykanych w różnych formach życia. Psychologię rozwojową traktował’ jako sposób podejścia do badania wszelkich zjawisk, nie zaś jako osobny- przedmiot. Rozwój – to w myśl jego koncepcji’-fundamentalne pojęcie psychologii ogólnej. Idee H. Wernera rozwija Instytut Psychologii Rozwojowej jego imienia, działający w Uniwersytecie Clarka w Stanach Zjednoczonych (Heinz Werner Institute of Developmental Psychology, Clark University), patronując integracji studiów biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych, stosujących podejście rozwojowe w swych badaniach88.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.