Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Badania nad współczesną młodzieżą polską

Z badań tych autor wyciąga wniosek, że typowe dla młodzieży „wczorajszej” zainteresowania teoretyczne ustępują miejsca u młodzieży „dzisiejszej” zainteresowaniom realnym, związanym z potrzebami rzeczywistego życia osobistego i życia człowieka w ogóle. Typowymi rysami psychicznymi dzisiejszej młodzieży niemieckiej jest, zdaniem autora, konkretność, trzeźwość, rzeczowość, sceptycyzm.

Do podobnych wniosków dochodzi E. Bornemann (1958). Na podstawie obszernej literatury zachodniej z lat pięćdziesiątych stwierdza on, iż młodzież współczesną cechuje podziw dla techniki, pragnienie dostatku, realizm, sceptycyzm i rezerwa w stosunku do polityki.

H. Schelsky w znanej książce pod charakterystycznym tytułem Die skeptische Generation (1957 r.) podkreśla sceptyczne nastawienie młodzieży zachodnioniemieckiej do zrzeszania się, do wzniosłych ideałów politycznych, haseł patriotycznych itp., negując tym samym jej idealizm.

Z badań nad współczesną młodzieżą polską wyłania się inny, zdecydowanie pozytywny obraz jej postaw i poglądów (jeśli pominąć badania nad niektórymi grupami młodzieży wykolejonej, chuligańskiej itp., stanowiącej małą część ogółu).

M. Kozakiewicz (1970) zwraca na przykład uwagę na powszechnie wykazywane w badaniach socjologicznych zainteresowania społeczno- polityczne i moralne naszej młodzieży. Pozornie tylko zaprzeczają im powierzchowne sądy, scotykane nieraz wśród nauczycieli, działaczy młodzieżowych, w prasie. Nieporozumienie wynika, zdaniem autora, stąd, że izmieniły się formy tych zainteresowań. „Zasadniczym rysem nowego sposobu przyjmowania i przeżywania przez młodzież problematyki ideowo- moralnej i politycznej jest konkretyzm. Niechęć i zniecierpliwienie budzi wszelka «katechizacja» polityczna i ideologiczna, teoretyzowanie i roztrząsanie zagadnień na najwyższym piętrze uogólnionej abstrakcji. Ten sposób przemawiania (…) młodzież ochrzciła swoiście mianem «drętwej mowy» lub «mowy-trawy». Zainteresowania wzbudza natomiast konkretny temat, oparty na pełnej informacji i zaangażowanym komentarzu do ściśle i w sposób udokumentowany przedstawionych faktów (…) w formie skonkretyzowanej i dostosowanej do spraw życiowo ważnych, i naprawdę istotnych dla osobistej moralności młodego człowieka” (s. 130 – 131).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.