Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Badania nad przebiegiem i rozwojem rozumowań u dzieci

Istotniejsze jednak okazuje się to, iż zmienia się struktura czynności umysłowych, które doprowadzają do wyniku. Daje się to wykryć w toku analizy uzasadnień, jakie podają dzieci dla swoich rozwiązań. W grupie dzieci z kl. III przeważają jeszcze rozwiązania nieoperacyjne, ponieważ z uzasadnień, przeważnie nierozwiniętych, wynikało, że nie uchwyciły stosunków logicznych zawartych w analogii. Struktura więc czynności – konkluduje autor-‚W bardzo małym stopniu odpowiada strukturze zadania. Duża zaś różnorodność uzasadnień wskazuje, iż czynność rozwiązywania zadania ukierunkowana jest przez przypadkowe, a nie istotne cechy zadania. Niewydobycie przez dzieci tego wieku istotnych cech zadania wskazuje na pewne jeszcze słabości procesów analizy i syntezy. Operacyjne rozwiązania z uzasadnieniem rozwiniętym uzyskały (w tych badaniach) istotne liczebności dopiero w średnim wieku szkolnym. Wyraźny wzrost w kl. V zarówno poprawmych i operacyjnych rozwiązań, jak i rozwiniętych uzasadnień wskazuje na to, iż w drugiej fazie młodszego wieku szkolnego zaszły u dzieci wyraźne zmiany jakościowe w procesach rozumowania i wnioskowania, polegające na zmianie w strukturze czynności, jakie doprowadzają do prawidłowych rozwiązań (Jurkowski, 1967).

Badania nad przebiegiem i rozwojem rozumowań u dzieci wykrywają strukturę procesów myślowych dziecka i przeobrażenia, jakie w nich zachodzą w toku opanowywania wiedzy szkolnej. Przeprowadza się je bądź na drodze eksperymentu, jak wyżej cytowane, bądź stosując formę eksperymentu naturalnego, np. dodając do normalnego przebiegu lekcji, najczęściej matematyki lub gramatyki, tylko to, iż poleca się uczniom rozumować głośno, a nie „w myśli”. Zebrany na tej drodze materiał pozwolił ustalić szereg cech charakteryzujących myślenie dziecięce na tym. etapie rozwoju (Szardakow, 1948: Wołokitina, 1955 i inni).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.