Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

AMSS MEDIA

Omówione powyżej czynniki socjalizacji wchodzą w interakcje i osobiste kontakty z osobą socjalizowaną. Inaczej jest w przypadku mass mediów (środków społecznego przekazu), które są zbiorem różnych sposobów komunikowania treści przeznaczonych dla wielu odbiorców (obejmują np. radio, telewizję, filmy, gazety, magazyny, książki, a także – szczególnie w dzisiejszych czasach – kasety wideo, płyty, kasety audio i płyty kompaktowe). Media wpływają na socjalizację, prezentując dodatkowe i alternatywne modele ról, a także norm i wartości społecznych.

Być może najważniejszym współczesnym środkiem społecznego przekazu jest telewizja. Pozytywną stroną telewizji jest znakomite spełnianie przez nią funkcji edukacyjnej (np. Ulica Sezamkowa). Telewizja w łatwo przyswajalny sposób poszerza horyzonty dziecka, pokazując mu miejsca i wydarzenia, których nie mogłoby doświadczyć bezpośrednio (np. serie filmów przyrodniczych). Negatywną stroną telewizji jest ukazywanie przez wiele programów nierealistycznego i zbyt uproszczonego obrazu świata oraz szczególnie częste pokazywanie przemocy. Dopiero od niedawna telewizja zaczęła prezentować prawdziwszy obraz ludzi tworzących nasze społeczeństwo, szczególnie członków grup mniejszościowych, i odchodzić od stereotypowego portretowania jednostek.

Filmy wideo i muzyka odgrywają coraz większą rolę w socjalizacji młodzieży. Obecnie można zauważyć tendencję do oznaczania potencjalnie niebezpiecznych czy kontrowersyjnych płyt i taśm (tak jak oznacza się filmy), co ma zapewnić kontrolę nad dostępem młodych ludzi do tych mediów.

Oprócz rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej i mass mediów na socjalizację wpływają również instytucje religijne, sąsiedztwo, organizacje rekreacyjne, wspólnoty itp. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do rozwoju sposobu postrzegania świata przez jednostkę i do zrozumienia przez nią, czym jest zachowanie społecznie pożądane i niepożądane. W niektórych przypadkach wpływ innych czynników socjalizacji może być niezwykle istotny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.