Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

AKTYWNOŚĆ OSOBY UCZĄCEJ SIĘ

Osoba ucząca się zazwyczaj nie jest bierna i nie ogranicza swojej aktywności do dokonywania uzupełnień słownych czy obrazowych, ale gdy materiał, którego się uczy, jest skcmplikowany, organizuje go wiążąc ze sobą jego poszczególne części i włączając to, czego się uczy, do odpowiednich ogniw własnego systemu wiedzy i umiejętności.

Łatwo uchwytnym wskaźnikiem organizowania materiału w uczeniu się są różnorodne przekształcenia, jakich dokonuje w nim osoba ucząca się. Polegają one między innymi na innym grupowaniu elementów niż to jest w materiale pochodzącym z zewnątrz. Przykładem takiego grupowania elementów materiału o mało zwartej strukturze jest zmiana kolejności treści zawartych w tekście, czego rezultatem jest ściślejsze ich powiązanie, logiczna organizacja.

Badania w tym zakresie prowadził między innymi Smirnow (1951), dostarczając z jednej strony danych wskazujących na dokonywanie takiego grupowania – a z drugiej – sugerując jego wpływ na efekty uczenia się7. W przypadku tekstu o strukturze mało zwartej osoby uczące się dokonują w nim często przekształceń. Nie zawsze czynią to świadomie, czasami w etapie zapamiętywania, czasami później, niekiedy dopiero wtedy, gdy przypominają sobie materiał. Przekształcenia te nie są bynajmniej przypadkowe, polegają na grupowaniu treści pokrewnych, dzięki czemu struktura tekstu staje się bardziej zwarta. Ilustracją tego mogą być wyniki badań 72 uczniów uzyskane w eksperymentach, w których autor posługiwał się tekstami zawierającymi po 16 zdań, stanowiących 4 grupy treściowe po 4 zdania w każdej. Jeden z tekstów dotyczył lisa.

„Lis jest wielkości niewielkiego psa. Pysk ma ostry, ogon długi, puszysty. Futro gęste, rude. Żyje w lesie. Swoją norę sam robi. Bardzo często żyje w norach innych zwierząt. Niekiedy lis mieszka w dziupli drzewa, w stosach kamieni lub w jamach pośród krzaków. Żywi się lis niewielkimi zwierzętami. Niekiedy napada na ptactwo domowe. Potrafi też łowić ryby. Lubi jeść gruszki, śliwki, jagody. Małe liski rodzą się w końcu kwietnia lub w początkach maja. Przez pierwszy miesiąc lub półtora po urodzeniu siedzą w norze. Pożywienie przynosi im tutaj matka. Kiedy lis poczuje wroga, przenosi małe w zębach do innej nory”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.