Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Akomodacja – dalszy opis

Równoważenie Mógłby ktoś zapytać: „Co powoduje asymilację 104 i akomodację?” Piaget nie usiłuje odpowiadać na to pytanie, jako że dla z niego pozostaje ono w sferze filozofii lecz nie nauki. Woli raczej je przeformułować i spytać: „W jaki sposób dokonuje się regulacja tego procesu ?”

By odpowiedzieć na tak postawione pytanie, Piaget odwołuje się do nadrzędnych praw natury, zwłaszcza do tych, które opisują ogólne dążenie wszystkiego do równowagi. Postuluje on, iż dążenie to właściwe jest wszystkim jednostkom biologicznym i – jak wspominaliśmy już wcześniej – określa ów czynnik regulacyjny mianem równoważenia. Pojęcie to dotyczy stabilności zachowania poznawczego i dążenia organizmu do utrzymania równowagi między: 1) asymilowaną informacją ze środowiska oraz 2) istniejącymi strukturami wiedzy.

Zachwianie równowagi następuje wówczas, gdy organizm napotyka zdarzenia, które są nowe, lub które nie pasują do istniejących struktur wiedzy. Brak zrównoważenia kompensowany jest dążeniem ku równowadze, przejawiającym się w spontanicznej modyfikacji czy też restrukturalizacji istniejących struktur: w efekcie nowa informacja staje się częścią dotychczasowych struktur, które się do niej dostosowują („akomodują”). W ten sposób adaptacja rozwojowa trwa albo do momentu, w którym struktury osiągają pułap wyznaczony przez swe cechy genetyczne gatunku, albo tak długo, aż uzyskają zdolność nieskończonej generalizacji na różne napotykane okoliczności7.

Owe interakcje między przyjmowanymi – w piagetowskim ujęciu adaptacji rozwojowej – funkcjonalnymi niezmiennikami łatwiej nam będzie zrozumieć po zapoznaniu się z kilkoma przykładami. Już samo to, że przykłady pomagają, wynika z działania adaptacji rozwojowej. Gdy spotykamy się z nową informacją, której nauczenie się przychodzi nam z trudem, nasze istniejące struktury wiedzy nie są w stanie jej zasymilować. Dzieje się tak bądź dlatego, że w żaden sposób nie pasują one do tej nowej informacji bądź dlatego, że nie mogą zostać w dostateczny sposób zmodyfikowane (akomodowane) w celu jej przyswojenia. W obydwu przypadkach nie dojdzie do nauczenia się nowych informacji. Posłużenie się przykładem jest pomocne albo dlatego, że przykład zawiera takie elementy informacji, które potwierdzają trafność już istniejących – choć pozornie nie powiązanych z nowymi danymi – struktur wiedzy, albo dlatego, że wprowadza inne elementy informacji, które mogą zostać tak zasymilowane przez dotychczasowe struktury, że dokonująca się w ich efekcie akomodacja (modyfikacja) okaże się na tyle dostateczna, iż będą one już w stanie same tę informację zasymilować.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.