Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

AGRESJA A MUSIC MEDICA

Badaniami, które trwały 3 miesiące, objęto troje dzieci w wieku 13, 14 i 16 lat. Przeprowadzono 36 seansów (108 sesji) po 45 minut 3 razy w tygodniu. W grupie kontrolnej troje dzieci słuchało muzyki bez wibracji.

Wszystkie dzieci były agresywne, gwałtowne i prowokujące. W opracowaniu wyników badań wykorzystano orzeczenia psychologiczne, opinie wychowawcy klasy i internatu, arkusz ocen w nauce, prace plastyczne uczniów. Zastosowano również mierzenie ciśnienia tętniczego i pulsu. Rezultaty po zastosowaniu Música Medica:

– Ciśnienie i tętno obniżyły się.

– Istotne zmniejszenie się zachowań agresywnych.

– Korzystne przemiany w sferze emocjonalnej.

– Reakcja polegająca na odprężeniu i koncentracji.

– Rozładowanie konfliktów, napięć i stresów.

– Złagodzenie niepożądanych reakcji – złości i agresji.

– Działanie moczopędne.

– Uśmierzenie bólu.

Spotęgowanie marzeń, pobudzenie fantazji. W grupie kontrolnej nie wystąpiły zamierzone efekty. Z wpływu muzyki na ciało i umysł zdawano sobie sprawę od tysiącleci. Zjawisko to podkreślali filozofowie, uznawano je w tradycji ludowej medycyny i wykorzystywano w obrzędach. Opinie o pozytywnym wpływie muzyki na zdrowie można znaleźć już w pismach starożytnych Egipcjan i Chińczyków, a także – w Biblii.

Muzyka z pewnością odgrywa ważną rolę w życiu ludzi w różnym wieku. Potwierdzenie tej myśli znalazłem w toku swojej pracy zawodowej. Temat ten jest bliski memu sercu, ponieważ od 1983 r. pracuję w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie jako nauczyciel muzyki i wychowania fizycznego z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim i umiarkowanym. Muzyka jest moją pasją. Gram na kilku instrumentach, co ułatwia mi prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W celu uzyskania aktywności muzycznej dzieci w zajęciach uwzględniam 4 formy stosowane w wychowaniu muzycznym: śpiew, grę na instrumentach, taniec-rytmikę, słuchanie muzyki.

Muzyka ma znaczący wpływ na ogólną kondycję psychofizyczną, a także na rozwijanie różnego typu zdolności i umiejętności, doskonalenie samooceny i wzrost wiary we własne siły. Dzieci grając na różnych instrumentach perkusyjnych, stają się bardziej sprawne manualnie, popełniają mniej błędów w wymowie, mają lepszą pamięć, a co najważniejsze – osiągają lepsze wyniki w nauce. Sprawniej funkcjonują w grupie i społeczeństwie.

Zaobserwowałem, że muzyka w sposób widoczny oddziałuje na sferę uczuciową i wyobrażeniową dziecka, wprowadza ożywienie i radość, zachęca do aktywnego uczestnictwa w jej odtwarzaniu. Stwarza szczególne warunki dla aktywności dziecka upośledzonego umysłowo. Ożywia apatycznych, porządkuje reakcje nadpobudliwych, ułatwia przełamywanie kompleksów i pokonywanie lęków. Sądzę, że muzyka, a zwłaszcza jej rytm i metrum, mają właściwości pobudzające aktywność, zachęcają do działania. Porządkują ruch, narzucają pewne wzory ruchowe, podnoszą precyzję i ekonomikę ruchu. (…)

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.