Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

A. R. Łuria i jego praca

Bliźnięta pochodzące z jednego jaja (w przeciwieństwie do bliźniąt dwujajo- wych) mają tę samą masę dziedziczną, co wyraża się m.in. w nadzwyczajnym ich podobieństwie Zewnętrznym (stąd nazwa angielska identical twins, czyli bliźnięta identyczne). Bóżnice między nimi przypisuje się więc warunkom zewnętrznym, środowiskowym. Metoda porównywania bliźniąt z tej samej pary jest jedną z ważniejszych w śledzeniu roli dziedziczności i środowiska w rozwoju.

Zajmując się tym samym zagadnieniem, A. R. Łuria (1962, 1968) wskazuje, iż głównym błędem dawniejszych badań nad rolą dziedziczności i środowiska w kształtowaniu psychiki ludzkiej było przekonanie, że współzależność między tymi czynnikami pozostaje niezmieniona w kolejnych stadiach rozwoju psychicznego. Ignorowano fakt, że procesy psychiczne w toku rozwoju zmieniają swą strukturę, stają się coraz bardziej skomplikowane i zależne od innych czynników, że zmienia się zatem także względna waga obu tradycyjnie analizowanych czynników. „W procesie rozwoju psychicznego następuje głęboka jakościowa przebudo- w a działalności psychicznej człowieka, a główna cecha tej przebudowy sprowadza się do tego, że elementarne, bezpośrednie formy działalności zastępowane są przez skomplikowane systemy funkcjonalne, ukształtowane na podstawie obcowania dziecka z dorosłymi w procesie nauczania” Daje to podstawę do sądzenia, że „istota każdej funkcji psychicznej (czyli jej stosunek do genotypu) zmienia się tak samo w procesie rozwoju psychicznego człowieka, jak i jej struktura, i że dlatego błędne są próby rozstrzygnięcia raz na zawsze pytania o «stopień dziedzicznego uwarunkowania» tej czy innej funkcji psychicznej, jeśli nie bierze się pod uwagę tych zmian, które .ona przechodzi w swoim rozwoju” (Łuria, 1962, s. 15).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.